Tjänst Sista ansökningsdag
right_orange_arrow Verksamhetsskyddschef 2019-04-07
right_orange_arrow Administratör med Visstidsanställning i Stockholm 2019-04-07
right_orange_arrow Specialiståklagare till andra ekobrottskammaren i Malmö 2019-03-31
right_orange_arrow Specialiståklagare för visstidsanställning till andra ekobrottskammaren i Malmö, EBM2019-259 2019-03-31