Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet som med fredade resurser arbetar med ekobrottsbekämpning från underrättelseuppslag till förhandling i domstol. Med gemensam ledning och styrning arbetar åklagare, poliser, civila utredare, administratörer och andra specialister med att förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Vi arbetar teambaserat och har ett medarbetardrivet utvecklingsarbete. Vi har en central roll inom rättsväsendet och bidrar alla till att upprätthålla rättssäkerheten i vårt samhälle.

 
  Ekobrottsmyndigheten söker  
     
  Strategisk underrättelseanalytiker, EBM2017-821

Underrättelseverksamhetens huvudsakliga uppdrag är att inhämta, bearbeta, analysera och delge underrättelser till den operativa verksamheten vid Ekobrottsmyndigheten, såväl regionalt, nationellt som internationellt. Funktionen är nationell, men med regional placering. Den polisoperativa verksamheten har både en strategisk och operativ inriktning.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att på nationell nivå utarbeta operativa och strategiska beslutsunderlag, bl.a. ta fram och upprätthålla Ekobrottsmyndighetens lägesbild. Du har även en samordnande funktion för strategisk underrättelseanalys vid myndigheten.

Du representerar Ekobrottsmyndigheten i det nationella underrättelsecentret (NUC) inom ramen för den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.

Du utgör även metodstöd när det gäller analysfrågor samt arbetar vid behov fram nya analysmetoder. Du kommer att ingå i och leda olika typer av projekt, både framtagande av tematiska rapporter och utvecklingsprojekt.

Arbetet kräver samverkan med interna och externa samverkanspartners.

Kvalifikationer

  • Akademisk examen inom för rollen relevanta områden eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
  • Minst 3 års erfarenhet av analysarbete på strategisk nivå.
  • Erfarenhet av att ta fram och presentera komplexa frågor och rapporter.
  • Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.

Meriterande

  • Erfarenhet av analysarbete inom brottsbekämpande myndighet och kunskaper om offentlig verksamhet.
  • Erfarenhet av projektledning eller motsvarande som bedöms likvärdig.
  • Erfarenhet av underrättelseverksamhet.
  • Kunskap om organiserad och ekonomisk brottslighet.
  • Erfarenhet av medarbetardrivet utvecklingsarbete.

Personliga egenskaper

Som person är du strukturerad, noggrann och självständig. Du är flexibel och lösningsorienterad och kan se saker i ett vidare och framåtblickande strategiskt perspektiv, gärna ett ledningsperspektiv. Du är mål- och resultatinriktad. Du trivs med att arbeta i olika gruppkonstellationer och har lätt för att etablera och vidmakthålla kontakter. Arbetsuppgifterna ställer höga krav på integritet.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmågor.

Mer om anställningen
Anställningen avser tillsvidare med placering i Stockholm. I anställningen ingår både interna och externa kontakter och vissa resor. Vi tillämpar individuell lönesättning

Vi ställer stora krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före placeringen. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ekobrottsmyndigheten strävar aktivt att vara fri från diskriminering och ge alla medarbetare lika möjligheter.

Övrigt

Polisen har publicerat en liknande annons som vänder sig till sökanden som är polis.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontaktakommissarie Ann-Charlotte Gustafsson, verksamhetsansvarig för de Polisoperativa enheterna vid Ekobrottskansliet, Noa/Ekobrottsmyndigheten, tfn 010-56 29 143 eller kommissarie Niklas Eneroth, gruppchef vid underrättelsefunktion i Stockholm 010-5629227. Fackliga företrädare för Saco-s är Jonathan Meyer tfn 010-562 93 78, för ST Robert Nuse tfn 010-562 90 56 och för Polisförbundet Lars-Åke Edlund tfn 010-562 91 24.

Välkommen med din ansökan genom att klicka på ”skicka din ansökan” och ansök senast 18 oktober 2017

right_orange_arrowSkicka din ansökan!

right_orange_arrowSkriv ut
 
  line  
 
department_logo