Ekobrottsmyndigheten

Assisterande nationell medlem Eurojust

Eurojust har till huvuduppgift att främst inom EU underlätta och förbättra samordning och samarbete mellan medlemsstaterna när det gäller utredning och åtal av grov brottslighet, särskilt i de fall den är organiserad. Till Eurojusts arbete hör också att uppmärksamma problem i det internationella rättsliga samarbetet och att komma med förslag till förbättringar av lagstiftning eller andra regler och anvisningar på detta område.

Den svenska desken vid Eurojust arbetar för att bistå åklagarväsendet i frågor som rör internationell samordning. Riksåklagaren utser nationell och biträdande nationell medlem vid Eurojust. Ekobrottsmyndigheten har sedan år 2013 haft en assisterande nationell medlem vid den svenska desken, som arbetar under den nationella medlemmens ledning.

Ekobrottsmyndigheten söker nu en åklagare som vill tjänstgöra som assisterande medlem vid svenska desken vid Eurojust. Förordnandet gäller under två år, med möjlighet till förlängning i högst ett år. Beräknat tillträde är april/maj 2019.

Tjänsten är placerad vid rättsenheten vid myndighetens huvudkontor. Tjänstgöringsorten är Haag. De ekonomiska villkoren för utlandstjänstgöringen regleras i ett URA-avtal. Mer information om gällande villkor kommer att kommuniceras under rekryteringsprocessen.

Arbetsuppgifter

Tjänstgöringen innebär handläggning av operativa ärenden, i första hand ekobrottsärenden. Arbetet omfattar att bistå den nationella medlemmen i arbetet vid desken och vara dennes ersättare. I rollen samverkar du med kollegor vid övriga deskar, Europol och andra institutioner inom EU. I tjänsten ingår att leda samordningsmöten och att delta i den verksamhet som bedrivs vid Eurojust genom dess arbetsgrupper.

I arbetet ingår att stödja åklagare i internationella frågor och att bidra till att utveckla Ekobrottsmyndighetens internationella operativa arbete. Du ansvarar för att sprida kunskap vid myndigheten dels om arbetet vid desken, dels om nyheter inom området samt att i övrigt medverka i kompetenshöjande insatser vid myndigheten. I arbetet ingår resor. Arbetsuppgifterna innebär även beredskapstjänstgöring vid Eurojust utanför kontorstid. Arbetsspråket är engelska.

Kvalifikationer

  • Åklagare med erfarenhet av förundersökningsledning i ärenden rörande grov ekonomisk brottslighet
  • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
  • Goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift

Meriterande

  • Tidigare erfarenhet av internationellt arbete
  • Erfarenhet av punktskatteärenden och MTIC-ärenden
  • Språkkunskaper i annat språk än svenska och engelska

Egenskaper

Arbetet förutsätter att du har en hög rättslig kompetens och förmåga att omsätta den i praktiken. Du har en hög analytisk förmåga och integritet. Tjänsten ställer krav på att du kan arbeta självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta med övriga personer vid Eurojust och samverka med såväl medarbetare på Ekobrottsmyndigheten som internationella representanter.

Vidare förutsätter arbetet att du är noggrann, ansvarstagande och har en god förmåga att prioritera. Du är utvecklingsorienterad och har förmågan att arbeta strategiskt. Du är intresserad av att bidra till den rättsliga utvecklingen inom EU och Ekobrottsmyndigheten samt att utveckla metoder och arbetssätt som leder till positiva effekter i Ekobrottsmyndighetens operativa verksamhet.

När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.

Kontakt

Närmare upplysningar om arbetsuppgifterna lämnas av den assisterande nationelle medlemmen, Gunilla Arph-Malmberg, tfn +31 652 44 7030. Upplysningar i övrigt om tjänsten lämnas av rättschefen Eva Melander Tell tfn 010-562 90 03.

Upplysningar kan också lämnas av Sveriges nationella medlem Solveig Wollstad tfn + 31 645 69 4986. Upplysningar om Eurojust finns på även på hemsidan www.eurojust.europa.nu.

Fackliga företrädare är för SACO Lennart Gollard tfn 010-562 91 00, för ST Ylva Nilsson tfn 010-562 91 94 och för Polisförbundet Lars-Åke Edlund tfn 010-562 91 24.

Välkommen med din ansökan via ”skicka din ansökan!” senast den 28 december 2018.

Dela på:
Diarienummer:
EBM2018-1054
Län:
Stockholm
Anställningstyp:
Visstidsanställning
Sista ansökningsdag:
2018-12-28
Arbetsplats/placeringsort:
Haag
Kontaktpersoner:
noreply@ekobrottsmyndigheten.com
Myndighetens hemsida:
http://www.ekobrottsmyndigheten.se
Tillbaka till toppen